“PremiumLogisticPark” MMC loqistika mərkəzi 2013-cü ildə yaradılıb. Bu ixtisaslaşmış müəssisənin əsas funksiyalarına daxildir: yüklərin emalı və məsul saxlanılması, nəqliyyat və broker xidmətləri. 

“Premium Logistic Park” loqistika mərkəzi belə mərkəzlərə qarşı irəli sürülən bütün müasir tələblərə cavab verir. O, anbarların idarə edilməsi üzrə peşəkar avtomatlaşdırılmış sistemlə təchiz olunub. 

Faks: (+994 12) 404 78 86

 Tel : (+994 12) 404 78 85

 Mob : (+994 55) 202 00 69        

 E-mail : info@plp.az        

 Site: www.plp.az