"Keşəli” MMC şirkəti 04/02/2003- cu il tarixdən Azərbaycan əzcaçılıq bazarında fəaliyyət göstərən yerli distribyutor şirkətlərdən biri kimi fəaliyyətə başlamışdır. Fəaliyyətimizə başlayarkən əsas şüarımız "Keyfiyyətin və uzunömürlülüyün təminatı” olmuşdur. 2003 – 2010- ci illər ərzində şirkət günün tələbatına uyğun olaraq farmakologiya sahəsində dərman preparatlarına olan ehtiyacları ödəmək üçün keyfiyyətli və uzun ömurlülüyü təmin edən preparatların respublikaya gətirilməsini təmin etmək naminə çalışmağa başlamışdır. Hal Hazirda Keşəli Holdinga bir neçə şirkət daxildir. Tibbi avadanlıq Keşəli MMC 2003-cü ildən fəaliyyət görsədir və təsis olunduğu gündən şirkətin nəzdində tibbin bir çox istiqamətləri üzrə satış həyata keçirilir.Bu satış istiqamətləri